Montelektro

talk

ponedjeljak | 12:00 | KSET

Radni dan u Montelektru

Općenite informacije o Montelektru, čime se bavimo, za koga radimo (industrije i klijenti), koje platforme koristimo. Naši projekti – vrste projekata, trajanje projekata, lokacije. Razvoj karijere koji može očekivati inženjer/ka koji/a se zapošljava u Montelektru direktno nakon fakulteta. Tipičan radni dan inženjera u Montelektru - u uredu i na terenu.

O predavaču

Arno Ružička je diplomirao elektrotehniku 2009. na FER-u, smjer automatika. Nakon fakulteta zapošljava se u tvrtki Montelektro kao Inženjer za automatizaciju, gdje radi na razvoju aplikacijskog softvera i puštanju u pogon, uglavnom u industriji proizvodnje piva. 2013. prelazi u tvrtku Siemens gdje radi sličan posao, ali na drugim platformama i u drugim industrijama. 2015. se vraća u Montelektro gdje postaje Voditelj tima za automatizaciju, a kasnije i Voditelj projekta. Paralelno s poslom u Montelektru upisuje i Executive MBA studij na ZŠEM-u, koji je u tijeku.

O poduzeću

Tvrtka se bavi automatizacijom u procesnoj industriji, u segmentu automatizacije pivovara smo vodeći svjetski system integrator sa više od 250 vlastitih upravljačkih sustava instaliranih u velikim industrijskim pivovarama u cijelom svijetu. Naši vodeći kupci su Heineken, AB InBev, Meura, Krones.