Memgraph

workshop

utorak | 09:00 | A301

Grafom do rješenja uz Memgraph

Cilj radionice je prikazati kako koristiti Memgraph za izvršavanje upita nad graf bazom podataka: od jednostavnih upita za kreiranje i ažuriranje grafa, preko naprednijih šetnji grafom uz DFS-a i BFS-a, do naprednijih graf algoritama kao što su najkraći put ili Page Rank. Brzim i efikasnim korištenjem graf baze, Memgraph omogućava optimizaciju poslovnih procesa. Na radionicu molim ponjeti laptop sa skinutim Memgraph docker image-om (https://download.memgraph.com/memgraph/v1.1.0/docker/memgraph-1.1.0-community-docker.tar.gz, https://docs.memgraph.com/memgraph/quick-start#docker-installation) i Memgraph Labom (https://memgraph.com/download#Lab-download).

O poduzeću

Memgraph je najbrža, in-memory, graf baza podataka na svijetu i mi pretvaramo složene podatke u optimalne odluke.